Facebook
Powered by Magento extensions
Twitter
Powered by Magento extensions
YouTube
Powered by Magento extensions
Google Plus
Powered by Magento extensions

Veelgestelde Vragen

 1. Wat heb ik nodig om te installeren?
 2. Kan ik ook grotere systemen bestellen?
 3. Hoeveel stroom produceert een paneel?
 4. Is het interessant om nog te wachten tot de panelen een beter rendement hebben?
 5. Is het interessant om nog te wachten tot de prijzen van zonnepanelen verder dalen?
 6. Moet ik mijn energiemeter laten vervangen?
 7. Hoeveel zonnepanelen kan ik op een vrije groep installeren?
 8. Hoeveel zonnepanelen kan ik op een bestaande groep installeren?
 9. Landelijke of lokale subsidie gebruiken?
 10. Hoe zit het met de BTW verlaging/ landelijke subsidieregeling?
 11. Wat is een autonome of netonafhankelijke PV-installatie?
 12. Wat is een netgekoppelde PV-installatie?
 13. Optimale oriëntatie van een zonne-installatie?
 14. Wat is de ideale dakhelling?
 15. Moet ik voor een PV-installatie een extra verzekering afsluiten?
 16. Moet een PV installatie schoongemaakt worden?
 17. Moet een PV installatie schoongemaakt worden?
 18. Moet ik de installatie tegen extreem weer beschermen?
 19. Gelijkstroom naar wisselstroom?
 20. Loop ik een extra risico voor blikseminslag door een PV Installatie op het dak?
 21. Kan ik door aanraking van een zonnepaneel een elektrische schok krijgen?
 22. Heb ik een bouwvergunning nodig?
 23. Ook stroom als de zon niet schijnt?
 24. Onderhoudskosten aan een zonne installatie?
 25. Wat is de levensduur van een zonne-installatie?
 26. Wat zijn rendement en vermogen van een zonnecel?
 27. Wat zijn monokristallijne, polykristallijne en dunnelaagcellen ?
 28. Welke soorten zonnepanelen zijn er?
 29. Wat is eigenlijk de 'energetische terugverdientijd' ?
 30. Wat is Wp?
 31. Wat is KWp?
 32. Wat is KWh ?
 33. Wat is fotovoltaïek?
 34. Wat betekent PV?
 35. Wat is het verschil tussen een zonnepaneel en een zonnecollector ?

 

Wat heb ik nodig om te installeren?

Om veilig op het dak te kunnen werken is het zaak goede laders of beter, goede steigers te
gebruiken. Daarnaast zijn standaard steeksleutels, inbussleutels, accuboormachine nodig.
Elektrotechnisch is het systeem volledig plug& play. Alle kabels zijn voorzien van stekkers en
bij de levering worden schema’s geleverd zodat het systeem goed aangesloten kan worden.
 


Kan ik ook grotere systemen bestellen?

Al naar gelang uw wensen en mogelijkheden kunnen we voor elke grootte een optimaal zonne-energie systeem aanbieden, ook voor de grotere industriële systemen.


Hoeveel stroom produceert een paneel?

In Nederland schijnt de zon circa 1000 uur per jaar. Maar niet altijd even fel, en ook steeds onder een andere invalshoek op de panelen. Een goede vuistregel hiervoor is dat 1000 Wp circa 900 kWh maakt per jaar.


Is het interessant om nog te wachten tot de panelen een beter rendement hebben?

Nee. Qua opbrengst zijn onze zonnepanelen al zo efficiënt dat het natuurkundig niet veel beter kan.


Is het interessant om nog te wachten tot de prijzen van zonnepanelen verder dalen?

Nee. De prijzen van de panelen zullen niet veel meer dalen. Veel fabrikanten hebben het moeilijk. Daardoor leveren ze al rond de kostprijs.


Moet ik mijn energiemeter laten vervangen?

Dat hangt van uw meter af.

Ferraris draaischijfmeter
Wij adviseren u deze meter niet te laten vervangen, tenzij het om een afgekeurde meter gaat. Er zijn ook enkele draaischijfmeters in omloop met een terugloopblokkering. Dit kunt u eenvoudig testen door op een zonnige dag zoveel mogelijk apparaten uit te zetten. U kunt dan zien of de meter terug loopt.

Voordelen van de draaischijfmeter zijn dat de energieleverancier minder snel fouten kan maken met het verrekenen van de meterstanden en u kunt in principe onbeperkt terugleveren, zolang u niet meer opwekt dan u verbruikt.

Digitale Meter met teruglever telwerken
Deze meter hoeft u niet te vervangen. Er is een telwerk voor zowel verbruik als teruglevering beschikbaar. Vraag voor u de meterstanden doorgeeft altijd eerst goed na hoe u deze dient aan te leveren.

Digitale Meter zonder teruglever telwerken
Deze meter dient u te laten vervangen. Met deze meter bespaart u alleen de zonnestroom die direct verbruikt wordt. De teruggeleverde stroom krijgt u niet vergoed. De doorgaans kosteloze vervanging van uw meter kunt u bij uw netbeheerder aanvragen.


Hoeveel zonnepanelen kan ik op een vrije groep installeren?

Om te bepalen welk vermogen aan zonnepanelen u aan mag sluiten kijkt u eerst wat de grootte is van uw hoofdzekering. Doorgaans is deze 25A, 35A, of 40A. De zekering in de groepenkast dient 1,6 x kleiner te zijn. Deze regel is er om er zeker van te zijn dat uw hoofdzekering nooit uitvalt.

Als u weet hoe groot uw groepenkastzekering is kunt u uitrekenen hoeveel vermogen aan zonnepanelen u mag installeren. Hiervoor gebruiken we de volgende formule: W = A x V

Rekenvoorbeeld 1 fase
Uw hoofdzekering is 1 x 40A
De groepenkastzekering mag zijn: 40/ 1,6 = 25A
Het maximale vermogen aan zonnepanelen is: 25A x 230V = 5.750 Wp

Rekenvoorbeeld 3 fase
Uw hoofdzekering is 3 x 25A
De groepenkastzekering mag dan per fase zijn: 25/ 1,6 = 16A
Het maximale vermogen aan zonnepanelen is: 3 x 16A x 230V = 11.040 Wp

Hoofdzekering

Groepenkastzekering

Max. omvormervermogen

Max zonnepanelen vermogen

1 × 25A

16A

3680 W

3680 W

1 × 35A

25A

5750 W

5750 W

1 × 40A

25A

5750 W

5750 W

3 × 25A

3 × 16A

3 × 3680 W

11040 W

3 × 35A

3 × 25A

3 × 5750 W

17250 W

3 × 40A

3 × 32A

3 × 7360 W

22080 W

3 × 63A

3 × 40A

3 × 9200W

27600 W

3 × 80A

3 × 50A

3 × 11500 W

34500 W


Hoeveel zonnepanelen kan ik op een bestaande groep installeren?

Op een bestaande groep mag u maximaal twee of drie panelen installeren. Reden hiervoor is dat de samengestelde stroom op een groep niet groter mag zijn dan 2,25 Ampère. De maximale AC stroom van de Soladin 600 is begrenst op 2,25 A. 
 


Landelijke of lokale subsidie gebruiken?

Viawww.energiesubsidiewijzer.nlkunt u snel opzoeken welke regelingen er eventueel nog meer beschikbaar zijn voor u. 
 
Kunt u gebruik maken van andere lokale subsidieregelingen? Dan adviseren wij u te vergelijken met welke regeling u het voordeligst uit bent, want u mag ze niet beide gebruiken. 
 
Optie 1) Lokale regeling
Bent u voordeliger uit met een lokale regeling? 
Wacht dan niet tot juli. Zeker als uw lokale regeling (zoals de LES) een open einde heeft. 
Mocht u nog een offerte nodig hebben of een order willen plaatsen voor de drukte die in juli wordt verwacht, dan horen wij het graag.
 
Optie 2) Landelijke regeling
Is er geen aantrekkelijkere lokale regeling mogelijk en wilt u de landelijke subsidie aanvragen?
Vanaf 2 juli kunt u uw aanvraag met uw DigiD indienen en met een getekende offerte. 
 
Wij adviseren u zo snel mogelijk een offerte aan te vragen die voldoet aan de gestelde eisen voor de regeling. Deze kunt u bij ons via de website opvragen voor het gewenste pakket zonnepanelen >
 
De offertedatum wordt op 2 juli gezet. In de offerte/ overeenkomst wordt een ontbindende voorwaarde opgenomen, waarin staat dat u de overeenkomst mag ontbinden als u geen subsidie krijgt toegewezen.
 
Hoe verder?
- De regeling zal open gaan vanaf 2 juli 2012. 
- Wij adviseren de aanvraag ook direct in te dienen, want de kans bestaat dat het budget voor ongeveer 30.000 installaties snel vergeven is.
- U kunt de subsidie aanvragen met DigiD via het elektronisch loket van Agentschap NL met de digitale versie van de getekende offerte.
- Direct nadat u de toewijzing heeft gekregen, wordt de subsidie uitbetaald.
- De installatie dient vervolgens binnen 6 maanden geplaatst te worden.
- Agentschap kan achteraf een betaalbewijs als controle opvragen.
 
Via de deze link kunt u de brief van Minister Verhagen aan de Tweede Kamer terugvinden, met de informatie over de landelijke regeling.
 


Hoe zit het met de BTW verlaging/ landelijke subsidieregeling?

De BTW verlaging gaat niet door, in plaats daarvan komt er vanaf 2 juli een aanschaf subsidie.
 
De belangrijkste punten op een rij:
- De regeling is alleen voor particulieren toegankelijk.
- Per installatie wordt 15% van de aanschafwaarde op de materialen gesubsidieerd, met een maximum van € 650,-,
  wat overeenkomt met 3500 Wp.
- Samenloop met andere subsidies wordt uitgesloten.
 


Wat is een autonome of netonafhankelijke PV-installatie?

Autonome systemen hebben geen aansluiting op het elektriciteitsnet. Deze systemen zijn een oplossing voor afgelegen gebieden en voor gebieden waar het te duur is om een koppeling te maken met het openbare elektriciteitsnet. Voorbeelden zijn lichtboeien op zee, parkeermeters, verlichting op afgelegen terreinenen dergerlijke. Netonafhankelijke systemen werken normalerwijze op gelijkstroom met een batterij-buffer.
 


Wat is een netgekoppelde PV-installatie?

Netgekoppelde Fotovoltaïsche installaties zijn aangesloten op het openbare elektriciteitsnet. Het elektriciteitsnet werkt daarbij als een soort buffer, dat voeding krijgt vanuit diverse bronnen en via een groot aantal aftappunten voeding geeft. Spijtig dat in de loop van de dag meer stroom wordt geproduceerd dan afgenomen wordt en dat men nog niet over de mogelijkheid beschikt om deze energie op te slaan en dan af te geven tijdens de piekmomenten 's morgen en 's avonds.
 


Optimale oriëntatie van een zonne-installatie?

Een zonne-installatie moet op het zuiden gericht zijn, maar moet daarvoor niet exact in de zuidelijke richting gemonteerd te worden. Zonnepanelen mogen gemonteerd worden met een afwijking tot 40° van de zuidelijke richting, de verliezen hierdoor zijn klein. Hierdoor kunnen de panelen van variëren van een hellingshoek van 20° tot 60° zonder alweer een grote invloed te hebben op hun rendement.
 


Wat is de ideale dakhelling?

Bij de inplanting van een zonne-installatie is de hellingshoek van het dak belangrijk maar deze kan naar de ideale hellingshoek aangepast worden. Door gebruik van een aluminium frame kunnen zonnepanelen ook bij een minder gunstige dakhelling en/of oriëntatie in een geschikte positie gebracht worden.
Optimale benutting van de zonnestraling kan slechts als de zonnestralen op de panelen vallen. De ideale hellingshoek komt overeen met de geografische breedteligging van de locatie. Voor Vlaanderen is deze dus net iets anders dan voor Wallonië. Fotovoltaïsche systemen leveren de hoogste opbrengst tijdens de lange dagen in de zomer. Vuistregel voor de opstellingshoek is bij zomergebruik de breedtegraad min 10°, en bij wintergebruik de breedtegraad plus 10°.


Moet ik voor een PV-installatie een extra verzekering afsluiten?

Aangezien een PV-systeem 'meestal' onder de branverzekering of brandpolis valt, moet er normaal geen aparte verzekering afgesloten worden. Wel is het aangeraden bij Uw verzekeringsmakelaar navraag te doen of er een dekking voor eventuele schade in de brandpolis zit. Maar dikwijls dient gewoon de verzekerde waarde van de totale woning na plaatsing van een PV installatie of zonneboiler opgetrokken te worden.
 


Moet een PV installatie schoongemaakt worden?

Een PV installatie vraagt normaal geen onderhoud. De regen zorgt ervoor dat, bij een hellingshoek van min. 15°, de panelen schoon blijven. Indien nodig kunnen de panelen met een zachte doek gereinigd worden.
 


Moet een PV installatie schoongemaakt worden?

Een PV installatie vraagt normaal geen onderhoud. De regen zorgt ervoor dat, bij een hellingshoek van min. 15°, dat de panelen schoon blijven. Indien nodig kunnen de panelen met een zachte doek gereinigd worden.
 


Moet ik de installatie tegen extreem weer beschermen?

Normaal wordt elke zonne installatie zodanig bevestigd dat zij ook tegen extreme weersomstandigheden bestand is. Ter bescherming van de zonne-panelen wordt gehard veiligheidsglas gebruikt, daardoor zijn sneeuw, hagel, storm en strenge vorst 'normaal' geen probleem. Vraag na bij Uw verzekeringsmakelaar of er een dekking voor schade aan de PV panelen in Uw brandpolis zit.
 


Gelijkstroom naar wisselstroom?

Zonnepanelen produceren gelijkstroom. Achter de zonnepanelen zit een omvormer (inverter) die de gelijkstroom omzet naar wisselstroom met 230V wisselspanning. De nodige condensatoren zorgen voor de stabiliteit van de geleverde stroom.
 


Loop ik een extra risico voor blikseminslag door een PV Installatie op het dak?

Uit onderzoek blijkt van niet. Maar de elektronica achter de PV installatie en vooral de omvormer (inverter) is een zeer gevoelig toestel. Bijvoorbeeld bij blikseminslag in de nabijheid van uw installatie loopt deze de kans beschadigd te worden (Indirecte blikseminslag). Het risico van zo'n inductieschade is uiterst klein, maar als het gebeurt is de schade groot. Vraag na bij Uw verzekeringsmakelaar of er een dekking voor deze schade in Uw brandverzekeringspolis zit.
 


Kan ik door aanraking van een zonnepaneel een elektrische schok krijgen?

Over het paneel zelf loopt geen stroom. Er ontstaan door de serieschakelingen in de panelen gevaarlijk hoge spanningen, maar door hoge veiligheidseisen zijn zonne-panelen even veilig als huishoudelijke toestellen.
 


Heb ik een bouwvergunning nodig?

Zonne-installaties (zonneboiler of PV Installaties) aan of op gebouwen kunnen doorgaans zonder bouwvergunning geplaatst worden. Doe voor de zekerheid steeds navraag bij de bouwkundige dienst van uw gemeente.
 


Ook stroom als de zon niet schijnt?

Jazeker. Sterker nog, het kan voorkomen dat op een bewolkte dag in mei meer opbrengst gemeten wordt dan op een stralende warme dag in augustus (mensen met een opbrengstmeter kunnen dat bijhouden). Reden daarvoor is dat als de module warm wordt, ook het rendement (de efficiency waarmee het zonlicht wordt omgezet in elektriciteit) lager wordt. Op een zeer hete dag is het rendement dus lager dan op een minder hete dag. Daarnaast kunnen wolken helpen om meer zonlicht te vangen: stralen die van de aarde terugkaatsen, kunnen nogmaals naar de aarde gereflecteerd worden door de wolken. De diffuse zonne instraling levert dus ook energie.


Onderhoudskosten aan een zonne installatie?

Op langere termijn zal dit voornamelijk bestaan uit eventuele reparaties en verzekeringen. Reparaties zijn normaal gesproken enkel te verwachten wanneer de panelen beschadigd raken door externe invloeden, bijvoorbeeld doordat er iets op valt.
 


Wat is de levensduur van een zonne-installatie?

Zonnepanelen hebben een gemiddelde levensduur van meer dan 30 jaar. De levensduur van de omvormer is meer dan 20 jaar.
 


Wat zijn rendement en vermogen van een zonnecel?

Het vermogen (product van de stroomsterkte en de spanning) van een zonnecel is afhankelijk van de temperatuur. Hoge celtemperaturen leiden tot een laag vermogen en daardoor tot lagere rendementen. Het rendement op zich geeft aan hoeveel van de ingestraalde zonne-energie in nuttige elektrische energie wordt omgezet. Hoe hoger het rendement van een zonnecel, des te beter kan zij de lichtstraling in elektrische stroom omzetten.
 


Wat zijn monokristallijne, polykristallijne en dunnelaagcellen?

Men onderscheidt drie types zonnecellen al naargelang de kristalsoort: monokristallijn, polykristallijn en dunnefimtechnologie (amorf). 
Fabricage van silicium zonnecellen gebeurt door gebruik te maken van zeer zuiver halfgeleidermateriaal. Uit siliciumsmelt worden staven getrokken die uit één groot monokristal bestaan. Deze staven worden in dunne schijven gezaagd. Monokristallijne zonnecellen staan voor relatief hoge celrendementen. Monokristallijn materiaal komt van oorsprong uit de productie van computerchip's. 
De productie van polykristallijne cellen is eenvoudiger en goedkoper. 
Vloeibaar silicium wordt in mallen gegoten. De verkregen blokken worden daarna in schijven gezaagd. Bij de stolling van het materiaal vormen zich kristalstructuren van verschillende grootte, waarbij aan de grensvlakken defecten optreden, waardoor het rendement van de polykristallijne zonnecel lager ligt. Van polykristallen kunnen wel rechthoekige zonnecellen worden gemaakt, dit tegenover de afgeronde hoeken van zonnecellen uit monokristallijn. Hierdoor heeft men een betere benutting van het paneeloppervlak en wordt het rendementsverlies vaak gecompenseerd. 
Bij dunnelaagtechnologie wordt op glas of een ander substraatmateriaal een fotovoltaïsch actieve laag (= dunne film) afgezet. Deze dunnelaagcellen hebben laagdiktes die minder dan 1 µm bedragen. De productiekosten zijn laag vanwege de geringere materiaalkost. Toch liggen de rendementen van dunnelaagcellen nog ver onder die van de kristallijne zonnecellen. Het belang van dunnelaag-cellen zal in de toekomst vergroten maar tot nu toe worden ze voornamelijk gebruikt voor de kleinere toepassingen (bvb. horloges, zakrekenmachines, gevelelementen, ... )


Welke soorten zonnepanelen zijn er?

De 4 voornaamste types zonnecellen: Mono-Kristallijn Silicium - Efficiëntie = 14% Poly-Kristallijn Silicium - Efficiëntie = 13% Ribbon silicium - Efficiëntie = 11,5% Dunnefilmtechnologie - Efficiëntie = 9%
 


Wat is eigenlijk de 'energetische terugverdientijd' ?

De 'energetische terugverdientijd' is de periode die een fotovoltaïsche installatie nodig heeft om dezelfde hoeveelheid energie op te wekken dan nodig geweest is om deze installatie te fabriceren.
 


Wat is Wp?

Deze afkorting staat voor Watt Piek (1.000 Wp = 1 kWp). Dit is het maximale vermogen dat een zonnepaneel onder bepaalde testomstandigheden kan bereiken.
 


Wat is KWp?

KWp staat voor 'Kilowatt piek' en geeft het vermogen aan van een zonnepaneel onder standaard testomstandigheden (STC waarde). (1.000 W/m² instraling, 25°C paneeltemperatuur, lichtspectrum 'AM 1,5')
 


Wat is KWh?

KWh komt van het engels 'kilowatt per hour' en is de afkoring voor 'Kilowattuur'.
 


Wat is fotovoltaïek?

De nederlandstalige term fotovoltaïek duidt op de rechtstreekse winning van elektrische stroom uit zonlicht. Men spreekt van het fotovoltaïsch effect. In het jaar 1839 ontdekt door de Franse natuurkundige Alexandre-Edmond Becquerel. Toen noemde men het nog foto-elektrisch effect, en dit verschijnsel ligt aan de basis van de werking van zonnecellen. De eerste echte fotovoltaïsche cel werd pas rond 1950 ontwikkeld.
 


Wat betekent PV?

PV komt van het Engelse Photo-Voltaïc P= Grieks voor 'Phos' - Licht V= 'Voltaic' - Komt van de wetenschapper AlessandroVolta - En staat dus symbool voor de elektriciteit Letterlijk: Elektriciteit uit licht
 


Wat is het verschil tussen een zonnepaneel en een zonnecollector?

In een zonnecollector wordt water verwarmd voor dagelijks sanitair gebruik of voor de centrale verwarming, in een zonnepaneel (PV paneel of ook fotovoltaïsche module) wordt het zonlicht omgezet in elektrische stroom.