Facebook
Powered by Magento extensions
Twitter
Powered by Magento extensions
YouTube
Powered by Magento extensions
Google Plus
Powered by Magento extensions

Subsidie

WestlandSolar.nl heeft de mogelijkheden tot subsidie van uw zonnestroominstallatie op een rijtje gezet. Klik hier voor particulieren en hier voor bedrijven.

 

Subsidie op zonnepanelen voor particulieren

Er is sinds 1 juli 2012 een budget voor een tijdelijke subsidieregeling voor investeringen in zonnepanelen voor kleinverbruikers (in 2012 22 miljoen). Kleinverbruikers kunnen een subsidie van 15% van de aanschafprijs ontvangen. Met deze regeling vindt al in 2012 een extra impuls plaats voor schone energie en wordt hiermee het belang van opwekking duurzame energie dicht bij de mensen benadrukt. De subsidie is ook in 2013 nog beschikbaar. Samengevat bestaat de subsidieregeling uit:

  •    De regeling loopt tussen 2 juli a.s. en 31 december 2013 (of eerder wanneer de subsidiepot leeg is)
  •    Beschikbaar budget: 22 miljoen euro in 2012, 30 miljoen euro in 2013
  •    Particulieren die zonnepanelen kopen, kunnen 15% van het aankoopbedrag  terugkrijgen tot een maximum van 650 euro
  •    Minimale installatiegrootte is 600 Wp, max. installatiegrootte 3500 Wp
  •    De installatie moet binnen 6 maanden worden gerealiseerd
  •    Subsidie van 15% geldt alleen voor materiaalkosten
  •    Stapeling van subsidies is niet mogelijk
  •    Maximaal 1 subsidieaanvraag per adres
  •    Aanvragen van subsidie met DigiD via www.agentschap.nl

 

 

Subsidie op zonnepanelen voor bedrijven

Energie Investerings Aftrek (EIA)

Door de E.I.A. is het mogelijk een groot gedeelte van uw zonne-energie investering af te trekken van uw bedrijfswinst. Met de E.I.A. kunt u 41,5% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Het directe financiële voordeel is afhankelijk van het belastingpercentage dat uw bedrijf betaalt. In het geval van een B.V. met een belastingpercentage van 25%, bedraagt de E.I.A. ongeveer 10% van de netto investeringskosten. Betaalt u meer belasting, dan is het voordeel groter. De E.I.A. kunt u toepassen naast de 'gewone' investeringsaftrek.

Enkele voorwaarden voor de E.I.A.

• U heeft een onderneming en bent belastingplichtig voor inkomsten- of vennootschapsbelasting.
• U mag een extra bedrag ter grootte van 41,5% van het investeringsbedrag aftrekken van de winst.
• De minimale investering per kalenderjaar bedraagt € 2.200,-

Rekenvoorbeeld
De fiscale winst in een bepaald jaar bedraagt € 500.000. De vennootschapsbelasting is 20% voor de eerste schijf

tot 200.000 en 25% boven € 200.000. U doet voor € 300.000 nieuwe energie-investeringen. De EIA bedraagt 41,5% van € 300.000, dat is € 124.500. De fiscale winst wordt nu € 375.500 (€ 500.000 - € 124.500). Zonder EIA zou u € 115.000 aan vennootschapsbelasting moeten betalen. Door gebruik te maken van de EIA betaalt u slechts € 83.875 vennootschapsbelasting. Uw directe fiscale voordeel bedraagt € 31.125. Het netto EIA-voordeel is dan ongeveer 10% van de investering. Meer informatie over de regeling vindt u op de site van Agentschap NL.

 

Kleinschaligheids Investerings Aftrek (KIA)

Ook de K.I.A. is bedoeld voor bedrijven. Als u een bedrag tussen € 2.200 en € 300.000 investeert in bedrijfsmiddelen voor uw onderneming, dan kunt u in aanmerking komen voor de KIA. Zonnepanelen komen in aanmerking voor die investeringsaftrek. De KIA is een percentage van al uw investeringen in één jaar. Hoe hoog het percentage is, hangt af van het geïnvesteerde bedrag. Meer hierover lees u op de site van de belastingdienst.

Bedrag  

                             

Investeringsaftrek

Niet meer dan €2300,-

 

0%

€2301 t/m €55.248

 

28%

€55.249 t/m €102.311

 

€15.470

€102.312 t/m €306.931

 

€15.470 verminderd met  7,56% van het deel boven €102.311

Meer dan €306.931

 

0%

 

BTW en algemene investeringsaftrek

Natuurlijk mag u naast bovengenoemde extra regelingen de investering in zonnepanelen ook nog als ‘gewone investering’ in bedrijfsmiddelen aftrekken  van uw fiscale winst en mag u de BTW aftrekken van uw eigen aangifte omzetbelasting.

 

Milieu Investerings Aftrek (MIA) & Vrije Afschrijving MILieuinvesteringen (VAMIL)

Voor deze regelingen is kunt op de website van Agentschap NL meer informatie vinden. Vooral zonnepanelen in combinatie met het renoveren van een asbestdak geven recht op een hoog subsidiebedrag.